Svařované pletivo a plot ve svahu

Jistě neuniklo vaší pozornosti několik článků o stavbě plotu, při kterých využívám zemní vruty a svařované pletivo. Tato technologie mi neuvěřitelně šetří čas a zejména námahu. Téměř celý plot dokáži postavit úplně sám. Tedy osadit zemní vruty, do nich postavit kolmé sloupy, instalovat šikmé vzpěry. Jedině při montáži pletiva na sloupy mi občas pomůže jeden nebo dva lidé z rodiny, protože celý balík pětadvacet metrů dlouhého pletiva sám neunesu. Naposledy jsme takové pletivo dávali na plot ve svahu.


Natáhnout plot na rovině nebo kolmo na svah není žádný problém. Ale v naší zahradě ani ten svah nemáme plynulý, mění se jeho sklon a dokonce i orientace, či jak to přesně pojmenovat. A svařované pletivo je přece jen děláno tak, že ideálně pasuje na úplnou rovinu. Přesto jsme ho na plot pověsili a dokonce tak, že to vypadá dobře. Jak tedy instalovat svařované pletivo na plot ve svahu?

Svařované pletivo tvoří svislé a vodorovné dráty, svařené ve svých průsečících. Když jsou sloupy osazeny pěkně kolmo, svislé dráty pletiva se kryjí se sloupy a připevnit pletivo na sloup je radost i hračka zároveň. Když je však pod sloupy svah a spodní konec pletiva leží na svahu, tedy vrchní linie plotu je vůči sloupem nakloněna, samozřejmě jsou pod úhlem skloněné i svislé linie plotu. Nejsou rovnoběžné se sloupy, jak je tedy připevnit?

Když jsem byl před tuto otázku postavený v naší zahradě při stavění jižního plotu proti srnám, chvíli jsem si s tím lámal hlavu. První možnost je osadit sloupy pod úhlem, aby byly kolmo na rovinu svahu, pak by pletivo lícovalo se sloupy a bylo by po problému. Jen by to celé divně vypadalo. Nebo jsem měl možnost osadit sloupy kolmo za pomoci sloupové vodováhy, v rovnoměrných vzdálenostech od sebe a nasadit pletivo, jak přijde. Protože sloupy jsou hrubé, spíše si je oko všimne a ty budou stát rovně. Vybral jsem si druhou možnost.

Celá práce byla komplikovaná tím, že se nejen mění úhel sklonu svahu snad každé tři metry, ale i tvar oblouků při změnách úhlů probíhá od konkávního přes konvexní zpět ke konkávním (můj profesor matiky nás to učil tak, že z konkávního oblouku nám káva nevyteče, z konvexního ano).

Konvexní křivka je modrá, konkávní červená

Takto nějak se měnil tvar jižního svahu, kde jsem stavěl plot.

Když je pletivo svařené do pevné sítě s oky 5×5 nebo 10×5 cm, není tak jednoduché ohnout spodek pletiva kolem vybouleného svahu. Naštěstí sama podstata svařovaného pletiva dovoluje i vedle takto zahnutého svahu pletivo na sloupy osadit a dodatečně ho vyšponovat.

Začal jsem tím, že jsem si na zemi částečně rozbalil balík pletiva a pletivo jsme prisunuli ke sloupům. Dva jsme drželi rozbalený kus, třetí se trápil se zbytkem balíku na stojato. Začal jsem levým krajním sloupem, ke kterému jsem asi šesti C-sponami připevnil pletivo v úhlu, jak bylo položené na úseku svahu k druhému sloupu. Plastovým napínacím hřebenem jsme pletivo našponovali k druhému sloupu a opět ho připevnili pár sponami. Když nám pletivo drželo u sloupů i zbytek balíčku stabilně stál na zemi, doplnili jsme zbylé C-spony na oba sloupy. Základ plotu by byl.

Svařované pletivo na sloupech

Jelikož se svařované pletivo napíná mezi jednotlivými sloupy, ne jako celek, je třeba, aby bylo pletivo vždy připevněno k předchozímu sloupu. Výšková vzdálenost ocelový spon je cca 10 cm. Na pletivo výšky 180 cm tedy potřebujete šestnáct-sedmnáct C-spon. Ty se na pletivo a výstupek univerzálního sloupku připínají speciálními kleštěmi, jejich konce jsou vytvarované do oblouku a mají drážku pro spony, které při manipulaci s kleštěmi z nich nevypadnou.

ohyb svařovaného pletiva

V konvexní části oblouku svahu jsme pletivo osadili tak, že na vrchu bylo mezi sloupy našponované a v dolní části vybočoval oblouk pletiva směrem od nás nebo k nám, jak to bylo možné. V konkávním oblouku naopak jsme našponovali pletivo dole a nahoře jsme ho nechali vybočené ven z pozemku. Na fotkách to vypadá hrozně a ve skutečnosti to bylo ještě hroznější. Naštěstí toto není definitivní stav pletiva, ale jeho „pracovní poloha“. Jediné, co po dokončení plotu zůstane, jsou nerovnoběžné svislé linie pletiva vůči plotovým sloupkům. Na rozdíl od instalace pletiva na rovině je třeba připevňovat pletivo ke sloupům za svislé dráty a občas i za vodorovné, když to na svislý prvek nejde. Důležité je zachovat pravidelné výškové rozestupy C-éčkových spon, aby se později při napínání pletiva dráty v místě upevnění ke sloupům nepřiměřeně nekřivily a pletivo nedeformovaly jako celek.

pletivo před napínáním

Když se nám postupně podařilo celé pletivo připevnit ke sloupům, mohl jsem své pomocníky „propustit“ a na zbytek práce jsem už opět stačil sám. Přestože jsme se při samotném připevňování svařovaného pletiva ke sloupům snažili pletivo napnout, kolik to jen šlo, i po jeho ukotvení sponami ke sloupům zůstalo místy volné a zejména zvlněné tam, kde nám tvar svahu nedovoloval pletivo natáhnout rovně. Přišlo na řadu napínání jednotlivých polí plotu.

napínání svařovaného pletiva

To se dělá tak, že se prohlubuje ohyb vodorovného drátu uprostřed mezi dvěma svislými dráty. Je tu malá vlnka, jejímž úkolem mimo jiné je i svedení kapek vody do středu, odkud odkapávají na zem a nestékají po svislých drátech, kde by se hromadily v místech styku svislých a vodorovných drátů a časem by poškodily vrchní plastovou i spodní pozinkovanou vrstvu a plot by rezivěl. Taková drobná vlnka uprostřed nás tohoto problému zbaví. A současně slouží k napínání pletiva.

napnuté svařované pletivo

Za pomoci speciálních napínacích kleští nebo levnějšího plastového hřebenu, který má na druhém konci dvojici ocelových kolíků, prohloubíme vlnku směrem dolů, čímž zároveň stáhneme k sobě blíž dva sousední svislé dráty. Když to uděláme na celé délce mezi dvěma sloupy… stáhneme a tedy vyšponujeme celou sekci plotu.

vypnuté svařované pletivo

Samozřejmě že napínání pletiva stahováním bočních drátů k sobě nestačí udělat v jedné řadě vedle sebe. A ani v jedné řadě pod sebou. Je to třeba udělat téměř v celé ploše jedné sekce mezi dvěma sloupy. Mně se osvědčil postup začít u jednoho sloupu, udělat šponování na celou nebo téměř celou výšku pletiva a postupovat takto až k druhému sloupu. Hloubka vlnky je různá podle toho, jak vypadá zavěšené pletivo na sloupech. Chce to trochu cviku. Já jsem to poprvé dělal na místě, kde je plot nejméně viditelný, a po čase jsem se sem vrátil a ještě jednou pletivo napnul.

Tímto způsobem jsem dokázal jednoduše napnout svařované pletivo na plotě, kde pro různě zvlněný terén bylo i pletivo po zavěšení zvlněné na všechny strany.Označeno tagem

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..